آموزشگاه فنی و حرفه‌ای زمین چهر

آموزشگاه فنی و حرفه‌ای زمین چهر

تعداد دنبال کننده: 1

برگزارکننده دوره‌های تخصصی ژئوتکنیک - مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک - تکنسین آزمایشگاه مکانیک خاک - کارگر آزمایشگاه مکانیک خاک - مسئول گودبرداری و ایمن سازی خاکبرداری - نظارت بر اجرای عملیات گودبرداری، پی و پی کنی - بکارگیری اصول و مبانی گودبرداری و طراحی سازه های نگهبان - تحلیل و طراحی سازه نگهبان با نرم افزارهای Plaxis 2D و SLOPE/W - مدیر مهندسان مشاور

مشاهده وبسایت

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

مسعود رضازاده عنبرانی

مهندس عمران - ژئوتکنیک

ارسال پیام

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.

با درج خدمات شرکتی کاربرانی که پروفایل شرکتی شما را دنبال میکنند میتوانند خدمات شما را در دیوار محتوا درون پروفایلشان مشاهده کنند راهنما