شرکت زمین چهر

شرکت زمین چهر

تعداد دنبال کننده: 1

خدمات فنی آزمایشگاهی و مهندسی مشاور - انجام آزمایشات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح - ارائه مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک - طراحی و نظارت بر اجرای انواع سازه نگهبان دارای صلاحیت خدمات مشاوره تخصص ژئوتکنیک از سازمان برنامه و بودجه دارای صلاحیت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک از وزارت راه و شهرسازی

مشاهده وبسایت

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

مسعود رضازاده عنبرانی

مهندس عمران - ژئوتکنیک

ارسال پیام

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.

با درج خدمات شرکتی کاربرانی که پروفایل شرکتی شما را دنبال میکنند میتوانند خدمات شما را در دیوار محتوا درون پروفایلشان مشاهده کنند راهنما