دوره آنلاین حل تست تحلیل و مقاومت؛ آمادگی کنکور ارشد و دکتری عمران

دوره آنلاین حل تست تحلیل و مقاومت؛ آمادگی کنکور ارشد و دکتری عمران
مدرس دوره:
مصطفی دوگوهرانی
طول دوره:
۱۵ ساعت
هزینه ثبت نام بدون تخفیف: 200,000 تومان
هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
زمان برگزاری کلاس ها:
-- متعاقبا اعلام می گردد --
شروع دوره:
14 بهمن 1397
نحوه برگزاری دوره:
آنلاین، ضبط فیلم
این دوره " در حال ثبت نام " می باشد.