خرید آنلاین نرم افزارهای سازه و پی Checker Vr. 8.1.5

خرید آنلاین نرم افزارهای سازه و پی Checker Vr. 8.1.5

این نرم‌افزار کمک بسیار خوبی برای مهندسین محاسبی است که احتیاج به یک ماشین‌حساب همه کاره برای طراحی دستی اجزا مختلف سازه دارند و یا می خواهند از صحت نقشه‌های آماده شده و جزئیات آن در کوتاه ترین زمان ممکن و یا بدون دسترسی به مدل سازه‌ای مطلع شوند.

این نرم‌افزار در ۹ قسمت کلی به طراحی و کنترل اجزایی از سازه پرداخته که در برخی از قسمت‌ها برای اولین بار در ایران به آن اشاره می‌شود.

 جزییات

شش قسمت نرم افزار به قرار زیر است :

۱- محاسبه ضریب طول موثر ستون‌های فلزی (مورد استفاده در نرم‌افزارهای CSI که این ضریب را درست محاسبه نمی‌کنند)

۲- طراحی اتصالات تیر به ستون برای حالات زیر

   الف - اتصال ساده با نبشی جان به همراه جوش‌ها

   ب- اتصال با سخت‌کننده نشیمن (براکت) مثلثی و مثلثی با پخی به همراه جوش‌ها

   ج- اتصال گیردار تیر به ستون طبق ضوابط شکل پذیری مبحث دهم مقررات ملی ۱۳۹۲، ۱۳۸۷ به همراه جوش‌ها

۳- طراحی اتصالات مهاربند هم محور ضربدری و قطری طبق ضوابط شکل‌پذیری مبحث دهم مقررات ملی ۱۳۹۲، ۱۳۸۷ به همراه جوش‌ها

۴- طراحی اتصالات مهاربند هم محور ۷و ۸ طبق ضوابط شکل‌پذیری مبحث دهم مقررات ملی ۱۳۹۲، ۱۳۸۷ به همراه جوش‌ها

۵- محاسبه ظرفیت باربری لرزه‌ای فونداسیون‌های سطحی و طراحی سطح فونداسیون‌های تکی

۶- طراحی سقف‌های کامپوزیت در برابر ارتعاش (ناشی از فعالیت‌های انسانی)

۷- محاسبه ممان مقاوم تیر بتنی با آرماتور کششی بر اساس ACI و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (جدید)

۸- کنترل فشردگی لرزه ای مقاطع فولادی بر اساس مبحث دهم سال ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲ (جدید)

۹- طراحی اتصالات پیچی مطابق مبحث دهم سال ۱۳۹۲ (جدید)

۱۰- محاسبه ضريب افت و خزش بتن مربوط به محاسبه خيز درازمدت (به روش ACI-435R )

۱۱- طراحی تيرچه هاي كامپوزيت و عرشه فولادي (مطابق مبحث دهم سال ۱۳۹۲)

۱۲- محاسبه ضريب زلزله مطابق ويرايش چهارم استاندارد

 تغییرات اعمال شده در نسخه‌های مختلف این نرم‌افزار عبارتند از:

  نکته: فایل دانلود شده، EXE آخرین نسخه برنامه است و قابلیت نصب ندارد و فقط باید با فایل EXE نسخه قبل در مسیر برنامه جایگزین شود.

تغییرات نسخه 8.1.5

-اضافه شدن امکان محاسبه مقاومت اتکایی (لهیدگی) سوراخ در اتصالات اتکایی (به منظور کنترل تعداد و فواصل پیچها)

تغییرات نسخه 8.1.0

-اضافه شدن امکان محاسبه ظرفیت خمشی ستون در محاسبات کف ستون با استفاده از منوی کنترل مقطع

تغییرات نسخه 8.0.0

-اضافه شدن محاسبات اتصال میانه مهاربند ضربدری -اضافه شدن محاسبات اتصال کف ستون برای بار محوری و لنگر یک جهته -اضافه شدن برخی گزینه ها برای دسترسی بیشتر مانند طراحی اتصال پیچی برای مهاربندها و . 

تغییرات نسخه 7.5.0

-اضافه شدن محاسبات وصله جوشی ستونهای قوطی -

تغییرات نسخه 7.3.0

- تفکیک دوران نبشی اتصالات ساده با نبشی جان تحت بار موجود، حد الاستیک و حد پلاستیک - برخی اصلاحات کوچک در محاسبات اتصال گوشه مهاربند - برخی اصلاحات جزئی برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 7.1.5

- اضافه شدن امکان محاسبه مدول الاستیسیته بتن در قسمت محاسبه طول مهاری و امکان فراخوان آن در دیگر قسمتها - اضافه شدن محاسبه ضریب کاهش مقاومت برشی در قسمت کنترل مقطع و اعمل آن در همه قسمتها - برخی اصلاحات جزئی برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 7.0.0

- اضافه شدن امکان محاسبه عکس العمل تکیه گاهی روی تیر در مهاربند 8 علاوه بر مهاربند 7 در اتصال وسط تیر

- اضافه شدن امکان محاسبه عکس العمل تکیه گاهی روی تیر در مهاربند 7 در اتصال کنج مهاربند

- اضافه شدن امکان محاسبه اساس مقطع الاستکی و پلاستیک در قسمت کنترل مقطع

- اضافه شدن امکان لینک همه منوهایی که نیاز به اساس مقطع یا ابعاد تیر دارند به منوی کنترل مقطع

تغییرات نسخه 6.6.0

- اصلاح نمایش علامت نیروی محوری در طراحی نبشی جان و نیز برایند نیروهای اتصال مهاربند در اتصال تیر و ستون

- برخی اصلاحات برای عملکرد بهتر تغییرات نسخه 6.5.5

- اضافه شدن محاسبه ظرفیت برشی مقاطع بتن آرمه (برای طراحی دال و دیوار حائل) در قسمت محاسبه ظرفیت خمشی مقاطع بتنی

- برخی اصلاحات برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 6.5.0

 • اضافه شدن قابلیت کنترل تیرهای دهانه مهاربندی برای برش متمرکز و برش ناشی از اتصال مهاربند
 • اضافه شدن قابلیت محاسبه اتصال نبشی تیر به ستون در اتصالات گوشه مهاربند های X
 • اضافه شدن محاسبه تنش وون میزز برای ورق اتصال مهاربندی برای دقت و اطمینان بیشتر- برخی اصلاحات برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 6.2.0

 • اضافه شدن طراحی اتصال گیردار با ورق روسری و زیر سری پیچی BFP
 • اضافه شدن محاسبه ضخامت ورق اتصال پیچی
 • اضافه شدن محاسبه فواصل سوراخ‌های اتصال پیچی از یکدیگر و لبه ورق
 • اضافه شدن اعمال ضریب برشی جان Cv در کنترل ضخامت جان در اتصالات گیردار

تغییرات نسخه 6.0.0

 • اضافه شدن امکان محاسبه نیروهای اتصال تیر، ستون و مهاربند (گره اتصال مهاربند) برای نیروهای لرزه‌ای مطابق بند ۱۰-۳-۱۱-۲
 • اضافه شدن امکان محاسبه خودکار عکس العمل‌های برشی و خمشی داخل نرم‌افزار با استفاده از بارگذاری ثقلی
 • اضافه شدن امکان محاسبه خودکار نیروی پیش‌تنیدگی پیچ‌های اتصال اصطکاکی خارج از جدول ۱۰-۲-۹-۷

تغییرات نسخه 5.7.0

 • اضافه شدن طراحی اتصال درختی: کنترل اتصال WUF-W و طراحی وصله تیر
 • برخی اصلاحات جزیی در قسمت طراحی ورق پیوستگی ستون برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 5.5.5

 • برخی اصلاحات جزیی برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 5.5.3

 • اضافه شدن امکان محاسبه خودکار طول مهاربند در بخش طراحی اتصال مهاربند
 • اضافه شدن مقدار خیز مجاز در بخش محاسبه خیز و ارتعاش سقف مرکب
 • برخی اصلاحات جزیی برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 5.5.0

 • اضافه شدن امکان محاسبه فشردگی لرزه‌ای مقاطع بر اساس AISC 341-10, 16

تغییرات نسخه 5.4.6

 • اضافه شدن امکان محاسبه طول مهار و وصله میلگرد به تنهایی 

تغییرات نسخه 5.4.5

 • اضافه شدن محاسبه طول مهار و وصله میلگرد در قسمت محاسبه ممان مقاوم تیر بتنی

تغییرات نسخه 5.4.6

 • اضافه شدن امکان محاسبه طول مهار و وصله میلگرد به تنهایی 

تغییرات نسخه 5.4.1

 • اصلاح جزیی برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 5.4.0

 • اضافه شدن امکان ارتباط خودکار بین قسمت طراحی سقف عرشه و کامپوزیت و قسمت طراحی در برابر لرزش و خیز 

 تغییرات نسخه 5.3.6

 • اضافه شدن امکان طراحی تیرچه‌های عرشه فولادی به طور کامل

تغییرات نسخه 5.3.0

 • اضافه شدن امکان طراحی تیرچه‌های کامپوزیت فولادی به طور کامل

تغییرات نسخه 5.2.5

 • اضافه شدن امکان محاسبه ضریب زلزله و رسم طیف مطابق ویرایش ۴ استاندارد ۲۸۰۰

تغییرات نسخه 5.1.2

 • اصلاح کوچک محاسبات در قسمت طراحی نبشی جان و اضافه شدن قابلیت محاسبه دوران برای اطمینان از عملکرد مفصلی

 تغییرات نسخه 5.1.0

 • اصلاح برخی محاسبات در قسمت‌های ورق روسری و زیر سری، تیرهای مرکب
 • کنترل مقطع و محاسبات تنش مجاز پی

 تغییرات نسخه 5.0.4

 • اصلاح برخی قسمت‌ها برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 5.0.0

 • اضافه شدن محاسبه ضرایب افت و خزش بتن
 • اضافه شدن طراحی بولت‌های اتصالات اتکایی

 تغییرات نسخه 4.8.0

 • اضافه شدن طراحی برشگیر ناودانی تیرهای کامپوزیت 

تغییرات نسخه 4.7.6

 • اصلاح عرض ورق روسری در اتصال گیردار

تغییرات نسخه 4.7.5

 • کنترل بعد جوش‌ها با ضخامت ورق‌های اتصال و یا ضخامت پروفیل

تغییرات نسخه 4.6.6

 • تغییر جزئی برخی قسمت‌ها برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 4.6.2

 • اضافه شدن محاسبه خودکار برش اتصال بولت‌ها بر اساس مبحث دهم مقررات ملی سال ۹۲

تغییرات نسخه 4.5.0

 • اضافه شدن طراحی اتصالات پیچی بر اساس مبحث دهم مقررات ملی سال ۹۲
 • اضافه شدن قابلیت طراحی تمامی اتصالات بر اساس حالت حدی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان سال ۹۲

تغییرات نسخه 3.0.0

 • اضافه شدن دو بخش محاسبه ممان مقاوم تیر بتنی و کنترل ضوابط فشرده لرزه‌ای بر مبنای مبحث دهم سال ۸۷ و ۹۲

تغییرات نسخه 2.6.0

 • امکان طراحی طول ورق روسری بر مبنای ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ۹۲

تغییرات نسخه 2.5.2

 • برخی تغییرات جزیی

تغییرات نسخه 2.5.0

 • اضافه شدن طراحی ورق پیوستگی اتصال گیردار  

تغییرات نسخه 2.2.5

 • تغییر محاسبات طراحی اتصال مهاربند V شکل  

تغییرات نسخه 2.1.0

 • بروز شدن برخی محاسبات در قسمت اتصال ساده با نبشی جان، بادبند X و اتصال گیردار

 تغییرات نسخه 2.0.0

 • قابلیت طراحی خودکار ابعاد اتصال بادبند هم‌محور (X Brace)

تغییرات نسخه 1.7.0

 • طراحی جوش اتصالات بادبندی به تیر و ستون به روش نیروی یکنواخت

 

برای مشاهده کامل این محتوا می بایست مبلغ مورد نیاز را از اعتبار خود پرداخت کنید

نوع فایل دریافتی :
اعتبار مورد نیاز : 300,000 تومان
برای کاربران vip :270,000 تومان
پرداخت 270,000 تومان و مشاهده محتوا
درباره نویسنده
عکس‌های faroughi

علیرضا فاروقی

دکتری عمران، عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
 • Comments

  سلام استاد گرامی
  خروجی نرم افزار به صورت خلاصه نتایج می باشد یا اینکه کلیه محاسبات بصورت دستی در دفترچه محاسبات ذکر می شود؟؟؟

  عکس‌های soltani_68
  soltani_68

  در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

  تقویم آموزشی

  20 خرداد 1398
  انجمن سازه‌های فولادی ایران
  30 خرداد 1398
  دبیرخانه دائمی کنفرانس
  25 تير 1398
  دانشگاه ارومیه - انجمن آبخیزداری ایران
  20 آبان 1398
  پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

  موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

  پکیج استثنایی 808