خرید آنلاین نرم افزارهای سازه و پی Checker Vr. 8.1.5

خرید آنلاین نرم افزارهای سازه و پی Checker Vr. 8.1.5

این نرم‌افزار کمک بسیار خوبی برای مهندسین محاسبی است که احتیاج به یک ماشین‌حساب همه کاره برای طراحی دستی اجزا مختلف سازه دارند و یا می خواهند از صحت نقشه‌های آماده شده و جزئیات آن در کوتاه ترین زمان ممکن و یا بدون دسترسی به مدل سازه‌ای مطلع شوند.

این نرم‌افزار در ۹ قسمت کلی به طراحی و کنترل اجزایی از سازه پرداخته که در برخی از قسمت‌ها برای اولین بار در ایران به آن اشاره می‌شود.

 جزییات

شش قسمت نرم افزار به قرار زیر است :

۱- محاسبه ضریب طول موثر ستون‌های فلزی (مورد استفاده در نرم‌افزارهای CSI که این ضریب را درست محاسبه نمی‌کنند)

۲- طراحی اتصالات تیر به ستون برای حالات زیر

   الف - اتصال ساده با نبشی جان به همراه جوش‌ها

   ب- اتصال با سخت‌کننده نشیمن (براکت) مثلثی و مثلثی با پخی به همراه جوش‌ها

   ج- اتصال گیردار تیر به ستون طبق ضوابط شکل پذیری مبحث دهم مقررات ملی ۱۳۹۲، ۱۳۸۷ به همراه جوش‌ها

۳- طراحی اتصالات مهاربند هم محور ضربدری و قطری طبق ضوابط شکل‌پذیری مبحث دهم مقررات ملی ۱۳۹۲، ۱۳۸۷ به همراه جوش‌ها

۴- طراحی اتصالات مهاربند هم محور ۷و ۸ طبق ضوابط شکل‌پذیری مبحث دهم مقررات ملی ۱۳۹۲، ۱۳۸۷ به همراه جوش‌ها

۵- محاسبه ظرفیت باربری لرزه‌ای فونداسیون‌های سطحی و طراحی سطح فونداسیون‌های تکی

۶- طراحی سقف‌های کامپوزیت در برابر ارتعاش (ناشی از فعالیت‌های انسانی)

۷- محاسبه ممان مقاوم تیر بتنی با آرماتور کششی بر اساس ACI و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (جدید)

۸- کنترل فشردگی لرزه ای مقاطع فولادی بر اساس مبحث دهم سال ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲ (جدید)

۹- طراحی اتصالات پیچی مطابق مبحث دهم سال ۱۳۹۲ (جدید)

۱۰- محاسبه ضريب افت و خزش بتن مربوط به محاسبه خيز درازمدت (به روش ACI-435R )

۱۱- طراحی تيرچه هاي كامپوزيت و عرشه فولادي (مطابق مبحث دهم سال ۱۳۹۲)

۱۲- محاسبه ضريب زلزله مطابق ويرايش چهارم استاندارد

 تغییرات اعمال شده در نسخه‌های مختلف این نرم‌افزار عبارتند از:

  نکته: فایل دانلود شده، EXE آخرین نسخه برنامه است و قابلیت نصب ندارد و فقط باید با فایل EXE نسخه قبل در مسیر برنامه جایگزین شود.

تغییرات نسخه 8.1.5

-اضافه شدن امکان محاسبه مقاومت اتکایی (لهیدگی) سوراخ در اتصالات اتکایی (به منظور کنترل تعداد و فواصل پیچها)

تغییرات نسخه 8.1.0

-اضافه شدن امکان محاسبه ظرفیت خمشی ستون در محاسبات کف ستون با استفاده از منوی کنترل مقطع

تغییرات نسخه 8.0.0

-اضافه شدن محاسبات اتصال میانه مهاربند ضربدری -اضافه شدن محاسبات اتصال کف ستون برای بار محوری و لنگر یک جهته -اضافه شدن برخی گزینه ها برای دسترسی بیشتر مانند طراحی اتصال پیچی برای مهاربندها و . 

تغییرات نسخه 7.5.0

-اضافه شدن محاسبات وصله جوشی ستونهای قوطی -

تغییرات نسخه 7.3.0

- تفکیک دوران نبشی اتصالات ساده با نبشی جان تحت بار موجود، حد الاستیک و حد پلاستیک - برخی اصلاحات کوچک در محاسبات اتصال گوشه مهاربند - برخی اصلاحات جزئی برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 7.1.5

- اضافه شدن امکان محاسبه مدول الاستیسیته بتن در قسمت محاسبه طول مهاری و امکان فراخوان آن در دیگر قسمتها - اضافه شدن محاسبه ضریب کاهش مقاومت برشی در قسمت کنترل مقطع و اعمل آن در همه قسمتها - برخی اصلاحات جزئی برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 7.0.0

- اضافه شدن امکان محاسبه عکس العمل تکیه گاهی روی تیر در مهاربند 8 علاوه بر مهاربند 7 در اتصال وسط تیر

- اضافه شدن امکان محاسبه عکس العمل تکیه گاهی روی تیر در مهاربند 7 در اتصال کنج مهاربند

- اضافه شدن امکان محاسبه اساس مقطع الاستکی و پلاستیک در قسمت کنترل مقطع

- اضافه شدن امکان لینک همه منوهایی که نیاز به اساس مقطع یا ابعاد تیر دارند به منوی کنترل مقطع

تغییرات نسخه 6.6.0

- اصلاح نمایش علامت نیروی محوری در طراحی نبشی جان و نیز برایند نیروهای اتصال مهاربند در اتصال تیر و ستون

- برخی اصلاحات برای عملکرد بهتر تغییرات نسخه 6.5.5

- اضافه شدن محاسبه ظرفیت برشی مقاطع بتن آرمه (برای طراحی دال و دیوار حائل) در قسمت محاسبه ظرفیت خمشی مقاطع بتنی

- برخی اصلاحات برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 6.5.0

 • اضافه شدن قابلیت کنترل تیرهای دهانه مهاربندی برای برش متمرکز و برش ناشی از اتصال مهاربند
 • اضافه شدن قابلیت محاسبه اتصال نبشی تیر به ستون در اتصالات گوشه مهاربند های X
 • اضافه شدن محاسبه تنش وون میزز برای ورق اتصال مهاربندی برای دقت و اطمینان بیشتر- برخی اصلاحات برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 6.2.0

 • اضافه شدن طراحی اتصال گیردار با ورق روسری و زیر سری پیچی BFP
 • اضافه شدن محاسبه ضخامت ورق اتصال پیچی
 • اضافه شدن محاسبه فواصل سوراخ‌های اتصال پیچی از یکدیگر و لبه ورق
 • اضافه شدن اعمال ضریب برشی جان Cv در کنترل ضخامت جان در اتصالات گیردار

تغییرات نسخه 6.0.0

 • اضافه شدن امکان محاسبه نیروهای اتصال تیر، ستون و مهاربند (گره اتصال مهاربند) برای نیروهای لرزه‌ای مطابق بند ۱۰-۳-۱۱-۲
 • اضافه شدن امکان محاسبه خودکار عکس العمل‌های برشی و خمشی داخل نرم‌افزار با استفاده از بارگذاری ثقلی
 • اضافه شدن امکان محاسبه خودکار نیروی پیش‌تنیدگی پیچ‌های اتصال اصطکاکی خارج از جدول ۱۰-۲-۹-۷

تغییرات نسخه 5.7.0

 • اضافه شدن طراحی اتصال درختی: کنترل اتصال WUF-W و طراحی وصله تیر
 • برخی اصلاحات جزیی در قسمت طراحی ورق پیوستگی ستون برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 5.5.5

 • برخی اصلاحات جزیی برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 5.5.3

 • اضافه شدن امکان محاسبه خودکار طول مهاربند در بخش طراحی اتصال مهاربند
 • اضافه شدن مقدار خیز مجاز در بخش محاسبه خیز و ارتعاش سقف مرکب
 • برخی اصلاحات جزیی برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 5.5.0

 • اضافه شدن امکان محاسبه فشردگی لرزه‌ای مقاطع بر اساس AISC 341-10, 16

تغییرات نسخه 5.4.6

 • اضافه شدن امکان محاسبه طول مهار و وصله میلگرد به تنهایی 

تغییرات نسخه 5.4.5

 • اضافه شدن محاسبه طول مهار و وصله میلگرد در قسمت محاسبه ممان مقاوم تیر بتنی

تغییرات نسخه 5.4.6

 • اضافه شدن امکان محاسبه طول مهار و وصله میلگرد به تنهایی 

تغییرات نسخه 5.4.1

 • اصلاح جزیی برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 5.4.0

 • اضافه شدن امکان ارتباط خودکار بین قسمت طراحی سقف عرشه و کامپوزیت و قسمت طراحی در برابر لرزش و خیز 

 تغییرات نسخه 5.3.6

 • اضافه شدن امکان طراحی تیرچه‌های عرشه فولادی به طور کامل

تغییرات نسخه 5.3.0

 • اضافه شدن امکان طراحی تیرچه‌های کامپوزیت فولادی به طور کامل

تغییرات نسخه 5.2.5

 • اضافه شدن امکان محاسبه ضریب زلزله و رسم طیف مطابق ویرایش ۴ استاندارد ۲۸۰۰

تغییرات نسخه 5.1.2

 • اصلاح کوچک محاسبات در قسمت طراحی نبشی جان و اضافه شدن قابلیت محاسبه دوران برای اطمینان از عملکرد مفصلی

 تغییرات نسخه 5.1.0

 • اصلاح برخی محاسبات در قسمت‌های ورق روسری و زیر سری، تیرهای مرکب
 • کنترل مقطع و محاسبات تنش مجاز پی

 تغییرات نسخه 5.0.4

 • اصلاح برخی قسمت‌ها برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 5.0.0

 • اضافه شدن محاسبه ضرایب افت و خزش بتن
 • اضافه شدن طراحی بولت‌های اتصالات اتکایی

 تغییرات نسخه 4.8.0

 • اضافه شدن طراحی برشگیر ناودانی تیرهای کامپوزیت 

تغییرات نسخه 4.7.6

 • اصلاح عرض ورق روسری در اتصال گیردار

تغییرات نسخه 4.7.5

 • کنترل بعد جوش‌ها با ضخامت ورق‌های اتصال و یا ضخامت پروفیل

تغییرات نسخه 4.6.6

 • تغییر جزئی برخی قسمت‌ها برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 4.6.2

 • اضافه شدن محاسبه خودکار برش اتصال بولت‌ها بر اساس مبحث دهم مقررات ملی سال ۹۲

تغییرات نسخه 4.5.0

 • اضافه شدن طراحی اتصالات پیچی بر اساس مبحث دهم مقررات ملی سال ۹۲
 • اضافه شدن قابلیت طراحی تمامی اتصالات بر اساس حالت حدی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان سال ۹۲

تغییرات نسخه 3.0.0

 • اضافه شدن دو بخش محاسبه ممان مقاوم تیر بتنی و کنترل ضوابط فشرده لرزه‌ای بر مبنای مبحث دهم سال ۸۷ و ۹۲

تغییرات نسخه 2.6.0

 • امکان طراحی طول ورق روسری بر مبنای ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ۹۲

تغییرات نسخه 2.5.2

 • برخی تغییرات جزیی

تغییرات نسخه 2.5.0

 • اضافه شدن طراحی ورق پیوستگی اتصال گیردار  

تغییرات نسخه 2.2.5

 • تغییر محاسبات طراحی اتصال مهاربند V شکل  

تغییرات نسخه 2.1.0

 • بروز شدن برخی محاسبات در قسمت اتصال ساده با نبشی جان، بادبند X و اتصال گیردار

 تغییرات نسخه 2.0.0

 • قابلیت طراحی خودکار ابعاد اتصال بادبند هم‌محور (X Brace)

تغییرات نسخه 1.7.0

 • طراحی جوش اتصالات بادبندی به تیر و ستون به روش نیروی یکنواخت

 

برای مشاهده کامل این محتوا می بایست مبلغ مورد نیاز را از اعتبار خود پرداخت کنید

نوع فایل دریافتی :
اعتبار مورد نیاز : 300,000 تومان
برای کاربران vip :270,000 تومان
پرداخت 270,000 تومان و مشاهده محتوا
درباره نویسنده
عکس‌های faroughi

علیرضا فاروقی

دکتری عمران، عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
 • Comments

  سلام استاد گرامی
  خروجی نرم افزار به صورت خلاصه نتایج می باشد یا اینکه کلیه محاسبات بصورت دستی در دفترچه محاسبات ذکر می شود؟؟؟

  عکس‌های soltani_68
  soltani_68

  در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

  تقویم آموزشی

  26 شهريور 1398
  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  20 آبان 1398
  پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
  28 آبان 1398
  دانشگاه شهید بهشتی
  19 آذر 1398
  دانشگاه میعاد با همکاری دانشگاه شیراز
  18 آبان 1399
  کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

  موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

  پکیج استثنایی 808