arashalborzi901@gmail.com

نقش‌ها:
کاربر معمولی,
عضو به مدت : 1 ماه 1 هفته

محصولات خریداری شده

#عنوانتعدادمبلغتاریخ
1فیلم آموزش مقاومت مصالح (ویژه آمادگی آزمون ارشد و دکتری عمران)- جلسه سوم: اعضای محوری ۳+ تنش کرنش ۱137,50017:07 _ 17. 12. 96
2فیلم آموزش مقاومت مصالح (ویژه آمادگی آزمون ارشد و دکتری عمران)- جلسه دوم: اعضای محوری ۲137,50012:43 _ 17. 12. 96
3فیلم آموزش مقاومت مصالح (ویژه آمادگی آزمون ارشد و دکتری عمران)- جلسه اول: اعضای محوری ۱137,50012:12 _ 17. 12. 96
4آموزش مهندسی روسازی، قسمت هفتم: یخبندان در روسازی120,00014:22 _ 11. 12. 96
5آموزش مهندسی روسازی، قسمت ششم: آزمایش CBR، تثبیت خاک ها125,00013:24 _ 11. 12. 96
6آموزش مهندسی روسازی، قسمت پنجم: خاک بستر ، زیر اساس و اساس125,00011:44 _ 11. 12. 96
7آموزش مهندسی روسازی، قسمت چهارم : روش طرح اختلاط مارشال120,00020:19 _ 10. 12. 96
8آموزش مهندسی روسازی، قسمت سوم: آشنایی با آسفالت120,00019:50 _ 10. 12. 96
9آموزش مهندسی روسازی، قسمت دوم: اجزای تشکیل دهنده آسفالت (قیر و سنگدانه)120,00019:19 _ 10. 12. 96
10آموزش مهندسی روسازی، قسمت اول: مفاهیم روسازی و قسم های تشکیل دهنده آسفالت (قیر)120,00018:47 _ 10. 12. 96

صفحه‌ها