ارش گلزار

نقش‌ها:
همکاران, Vip, مشاور,
عضو به مدت : 6 ماه 16 ساعت
مشاور در زمینه نرم افزار تکلا ، نفشه کشی صنعتی ، طراحی سازه های پایپ رک
ارتباط با مشاور

محتواهای فروخته شده

#کاربرعنوانتاریخ
1masoudblueپکیج فیلم آموزش نحوه تهیه دفترچه محاسبات با استفاده از نرم افزار MathCad همراه با آخرین نسخه نرم افزار11:42 _ 27. 12. 96
2ariyanmirپکیج فیلم آموزش نحوه تهیه دفترچه محاسبات با استفاده از نرم افزار MathCad همراه با آخرین نسخه نرم افزار19:33 _ 24. 12. 96
3mohammadrezaraesiپکیج فیلم آموزش نحوه تهیه دفترچه محاسبات با استفاده از نرم افزار MathCad همراه با آخرین نسخه نرم افزار22:29 _ 03. 12. 96
430vil.iranianپکیج فیلم آموزش نحوه تهیه دفترچه محاسبات با استفاده از نرم افزار MathCad همراه با آخرین نسخه نرم افزار16:50 _ 15. 09. 96
5Hamed Talatiپکیج فیلم آموزش نحوه تهیه دفترچه محاسبات با استفاده از نرم افزار MathCad همراه با آخرین نسخه نرم افزار09:55 _ 13. 09. 96
6BEHZADREZAIEپکیج فیلم آموزش نحوه تهیه دفترچه محاسبات با استفاده از نرم افزار MathCad همراه با آخرین نسخه نرم افزار14:38 _ 17. 06. 96
7zara_soltپکیج فیلم آموزش نحوه تهیه دفترچه محاسبات با استفاده از نرم افزار MathCad همراه با آخرین نسخه نرم افزار20:34 _ 16. 06. 96
8بهنام ثریاپکیج فیلم آموزش نحوه تهیه دفترچه محاسبات با استفاده از نرم افزار MathCad همراه با آخرین نسخه نرم افزار13:12 _ 03. 01. 96
9hamidrezaghorbaniپکیج فیلم آموزش نحوه تهیه دفترچه محاسبات با استفاده از نرم افزار MathCad همراه با آخرین نسخه نرم افزار05:31 _ 20. 09. 95
10Alisina.Mobasherzadehپکیج فیلم آموزش نحوه تهیه دفترچه محاسبات با استفاده از نرم افزار MathCad همراه با آخرین نسخه نرم افزار10:32 _ 10. 09. 95