مهندسی زلزله شریان های حیاتی (LIFELINE EARTHQUAKE ENGINEERING)

مدل: zelzele-sharayanhayati-nemati

مهندسی زلزله شریان های حیاتی (LIFELINE EARTHQUAKE ENGINEERING)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

نویسنده: Shiro Takada ،Nemat Hassani
 دکتر نعمت حسنی استاد دانشگاه شهید بهشتی

زبان کتاب: انگلیسی

سرفصل های کتاب

مطالب مرتبط:

راديو 808: شماره 87- مصاحبه با دکتر نعمت حسنی ، عضو کمیته زلزله و مشاور سازمان مدیریت بحران کشور 

رادیو 808: مصاحبه با پروفسور شیرو تاکادا 

قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
مهندسی زلزله شریان های حیاتی (LIFELINE EARTHQUAKE ENGINEERING)
مهندسی زلزله شریان های حیاتی (LIFELINE EARTHQUAKE ENGINEERING)