پیشنهاد ویژه 808 -شماره9: آموزش TEKLA Structure

مدل: vije -9

پیشنهاد ویژه 808 -شماره9: آموزش TEKLA Structure

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد:

فیلم آموزش مقدماتی و تهیه نقشه های شاپ کارگاهی با استفاده از نرم افزار TEKLA

کتاب آموزش گام به گام نرم افزار Tekla Structure - به روش انجام پروژه

کتاب مدلسازی سازه های فولادی و تهیه نقشه های کارگاهی با Tekla Structures (Xsteel)21

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود رویهم 355.000تومان میباشد اما شما میتوانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف71.000تومانی با قیمت284.000تومان این مجموعه را یکجا سفارش دهید

قیمت: 355,000 تومان
284,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره9: آموزش TEKLA Structure