پیشنهاد ویژه 808 -شماره7: آموزش طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای

مدل: vije-7

پیشنهاد ویژه 808 -شماره7: آموزش طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد:

فیلم دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با نرم‌افزار SAP2000

تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی موجود(به همراه تفسیر نشریه 360 سال 1392 و شرح پیوست 2 استاندارد2800ویرایش4)

بهسازی لرزه ای سازه ها با تحلیل غیر خطی (PUSHOVER)-ویرایش جدید

طراحی وبهسازی لرزه ای سازه ها براساس سطح عملکرد با استفاده از تحلیل پوش آور ETABS - SAP2000

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود رویهم 1.196.000تومان میباشد اما شما میتوانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف239.200تومانی با قیمت956.800 تومان این مجموعه را یکجا سفارش دهید

قیمت: 1,196,000 تومان
956,800 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره7: آموزش طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای