پیشنهاد ویژه 808- شماره ۷: آموزش طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای

مدل: vije-7

پیشنهاد ویژه 808- شماره ۷: آموزش طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

این مجموعه شامل موارد زیر است:

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود روی هم ۱.۲۵۲.۰۰۰ تومان است، اما شما می‌توانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف ۲۵۰.۴۰۰ تومانی این مجموعه را با قیمت ۹۹۹.۶۰۰ تومان با هم سفارش دهید.

قیمت: 1,252,000 تومان
999,600 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره7: آموزش طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای