پیشنهاد ویژه 808 -شماره5: آموزش ورود به حرفه محاسبات

مدل: vije-5

پیشنهاد ویژه 808 -شماره5: آموزش ورود به حرفه محاسبات

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد:

پکیج فیلم آموزش آمادگی ورود به حرفه عمران-محاسبات همراه با جزوات کمک آموزشی - شهریور 95

طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه (نظام مهندسی-محاسبات)

طرح و اجرای ساختمانهای فولادی ( نظام مهندسی-محاسبات)

بارگذاری و استاندارد 2800- آزمونهای نظام مهندسی

پی و پی سازی- آزمونهای نظام مهندسی

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود رویهم 1.304.000تومان میباشد اما شما میتوانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف260.800تومانی با قیمت1.043.200 تومان این مجموعه را یکجا سفارش دهید

قیمت: 1,304,000 تومان
1,043,200 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره5: آموزش ورود به حرفه محاسبات