پیشنهاد ویژه 808- شماره ۵: آموزش ورود به حرفه محاسبات

مدل: vije-5

پیشنهاد ویژه 808- شماره ۵: آموزش ورود به حرفه محاسبات

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

این مجموعه شامل موارد زیر است:

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود روی هم ۱.۱۰۴.۰۰۰ تومان است، اما شما می‌توانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف ۲۲۰.۸۰۰ تومانی این مجموعه را با قیمت ۸۸۳.۲۰۰ تومان با هم سفارش دهید.

قیمت: 1,104,000 تومان
883,200 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره5: آموزش ورود به حرفه محاسبات