پیشنهاد ویژه 808 -شماره3: آموزش Csi Bridge

مدل: vije -3

پیشنهاد ویژه 808 -شماره3: آموزش Csi Bridge

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد:

پکیج فیلم آموزش طراحی پل با نرم افزار CSIBridge همراه با آخرین نسخه نرم افزار

کتاب تحلیل و طراحی پل در CSIBRIDGE

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود رویهم 368.500  تومان میباشد اما شما میتوانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف73700تومانی با قیمت294.800هزار تومان این مجموعه را یکجا سفارش دهید

مطالب مرتبط:

 

قیمت: 368,500 تومان
294,800 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره3: آموزش Csi Bridge