پیشنهاد ویژه ۸۰۸- شماره ۳: آموزش Csi Bridge

مدل: vije -3

پیشنهاد ویژه ۸۰۸- شماره ۳: آموزش Csi Bridge

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

این مجموعه شامل موارد زیر است:

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود، روی هم ۳۷۶.۰۰۰ تومان است، اما شما می‌توانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف ۷۵.۲۰۰ تومانی این مجموعه را با قیمت ۳۰۰.۸۰۰ تومان با هم سفارش دهید.

مطالب مرتبط:

قیمت: 376,000 تومان
300,800 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره3: آموزش Csi Bridge