پیشنهاد ویژه 808 -شماره16: آموزش مقاله نویسی ISI (به همراه بن هدیه سیویلیکا به میزان 20% مبلغ پکیج به ارزش 30 هزار تومان)

مدل: vije-16

پیشنهاد ویژه 808 -شماره16: آموزش مقاله نویسی ISI (به همراه بن هدیه سیویلیکا به میزان 20% مبلغ پکیج به ارزش 30 هزار تومان)

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد:

فیلم آموزش مقاله نویسی ISI

بن هدیه سیویلیکا به میزان 20% مبلغ پکیج به ارزش 30 هزار تومان 

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود رویهم 180.000تومان میباشد اما شما میتوانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف30.000تومانی با قیمت150.000تومان این مجموعه را یکجا سفارش دهید.

قیمت: 180,000 تومان
150,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره16: آموزش مقاله نویسی ISI (به همراه بن هدیه سیویلیکا به میزان 20% مبلغ پکیج به ارزش 30 هزار تومان)