پیشنهاد ویژه 808- شماره ۱۶: آموزش مقاله نویسی ISI (به همراه بن هدیه سیویلیکا به میزان 20% مبلغ پکیج به ارزش 30 هزار تومان)

مدل: vije-16

پیشنهاد ویژه 808- شماره ۱۶: آموزش مقاله نویسی ISI (به همراه بن هدیه سیویلیکا به میزان 20% مبلغ پکیج به ارزش 30 هزار تومان)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

این مجموعه شامل موارد زیر است:

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود روی هم ۲۸۰.۰۰۰ تومان است، اما شما می‌توانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف ۵۶.۰۰۰ تومانی این مجموعه را با قیمت ۲۲۴.۰۰۰ تومان با هم سفارش دهید.

قیمت: 280,000 تومان
280,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره16: آموزش مقاله نویسی ISI (به همراه بن هدیه سیویلیکا به میزان 20% مبلغ پکیج به ارزش 30 هزار تومان)