پیشنهاد ویژه 808 -شماره13: آموزش مدلسازی و طراحی سازه با نرم افزار های-SAFE- SAP-ETABS

مدل: VIJE-13

پیشنهاد ویژه 808 -شماره13: آموزش مدلسازی و طراحی سازه با نرم افزار های-SAFE- SAP-ETABS

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد:

پکیج فیلم آموزش نحوه مدلسازی و طراحی سازه  با نرم افزار های-SAFE- SAP-ETABS

کتاب طراحی سازه های فولادی به روش LRFD با نرم افزار ETABS2013 و SAFE2014

کتاب طراحی سازه های بتنی با نرم افزار ETABS 2015

کتاب طراحی سازه با SAP 2000 

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود رویهم 534.000تومان میباشد اما شما میتوانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف106.800تومانی با قیمت427.200تومان این مجموعه را یکجا سفارش دهید.

قیمت: 534,000 تومان
427,200 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره13: آموزش مدلسازی و طراحی سازه با نرم افزار های-SAFE- SAP-ETABS