پیشنهاد ویژه ۸۰۸- شماره ۱۳: آموزش مدلسازی و طراحی سازه با نرم افزار های- SAFE - AP-ETABS

مدل: VIJE-13

پیشنهاد ویژه ۸۰۸- شماره ۱۳: آموزش مدلسازی و طراحی سازه با نرم افزار های- SAFE - AP-ETABS

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای ارتباط با تهیه کننده یا مدرس دوره، روی لینک آن کلیک کنید.

این مجموعه شامل موارد زیر است:

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود روی هم ۵۳۴.۰۰۰ تومان است، اما شما می‌توانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف ۱۰۶.۸۰۰ تومانی این مجموعه را با قیمت ۴۲۷.۲۰۰ تومان با هم سفارش دهید.

 

قیمت: 534,000 تومان
534,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره13: آموزش مدلسازی و طراحی سازه با نرم افزار های-SAFE- SAP-ETABS