پیشنهاد ویژه ۸۰۸- شماره ۱۲: آموزش طراحی سازه های خاص

مدل: vije-12

پیشنهاد ویژه ۸۰۸- شماره ۱۲: آموزش طراحی سازه های خاص

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

این مجموعه شامل موارد زیر است:

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود روی هم ۸۹۱.۰۰۰ تومان است، اما شما می‌توانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف ‍۱۷۸.۲۰۰ تومانی این مجموعه را با قیمت ۷۱۲.۸۰۰ تومان با هم سفارش دهید.

قیمت: 891,000 تومان
891,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره12: آموزش طراحی سازه های خاص