پیشنهاد ویژه 808 -شماره11: آموزش کنترل ارتعاشات(جداساز و میراگر)

مدل: vije-11

پیشنهاد ویژه 808 -شماره11: آموزش کنترل ارتعاشات(جداساز و میراگر)

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد:

فیلم آموزش کنترل ارتعاشات سازه شامل طراحی میراگر ها و جداساز ها با SAP

کتاب طراحی میراگرهای غیر فعال در برابر زلزله

 

کتاب کاربرد میراگرها در مقاوم سازی سازه ها

کتاب طراحی و اجرای جداسازی لرزه ای

 

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود رویهم 625.000تومان میباشد اما شما میتوانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف125.000تومانی با قیمت500.000تومان این مجموعه را یکجا سفارش دهید

قیمت: 625,000 تومان
500,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره11: آموزش کنترل ارتعاشات(جداساز و میراگر)