پیشنهاد ویژه ۸۰۸-شماره ۱۱: آموزش کنترل ارتعاشات(جداساز و میراگر)

مدل: vije-11

پیشنهاد ویژه ۸۰۸-شماره ۱۱: آموزش کنترل ارتعاشات(جداساز و میراگر)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

این مجموعه شامل موارد زیر است:

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود روی هم ۷۹۳.۰۰۰ تومان است، اما شما می‌توانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف ۱۵۸.۶۰۰ تومانی این مجموعه را با قیمت ۶۳۴.۴۰۰ تومان با هم سفارش دهید.

قیمت: 793,000 تومان
634,400 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره11: آموزش کنترل ارتعاشات(جداساز و میراگر)