پیشنهاد ویژه 808 -شماره10: تفسیر آئین نامه 2800 ویرایش چهارم

مدل: vije-10

پیشنهاد ویژه 808 -شماره10: تفسیر آئین نامه 2800 ویرایش چهارم

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد:

فیلم تفسیر آئین نامه 2800

کتاب استاندارد 2800 (ویرایش چهارم) زیر ذره بین

کتاب کاربرد استاندارد 2800 ویرایش 4 در ETABS

 ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود رویهم 158800تومان میباشد اما شما میتوانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف31800تومانی با قیمت127000تومان این مجموعه را یکجا سفارش دهید

قیمت: 158,800 تومان
127,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره10: تفسیر آئین نامه 2800 ویرایش چهارم