الزامات طرح لرزه‌ای سیستم‌های جداساز و میراگر در آیین‌نامه ASCE۷-۱۶ به همراه تفسیر

مدل: tarahilarzei

الزامات طرح لرزه‌ای سیستم‌های جداساز و میراگر در آیین‌نامه ASCE۷-۱۶ به همراه تفسیر

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مترجم: علی خان‌سفید، علی مقصودی

ناشر: علم عمران

کدکتاب: B-127

سال انتشار: 1397

 ویرایش: اول

 

قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
الزامات طرح لرزه‌ای سیستم‌های جداساز و میراگر در آیین‌نامه ASCE۷-۱۶ به همراه تفسیر