کتاب روسازی راه (نسل جدید)

مدل: serie omran-rousazi

کتاب روسازی راه (نسل جدید)

مولف: نیما ابراهیمی

ویرایشگر: گروه ویراستاران

نوبت چاپ: چاپ پنجم

سال چاپ: ۱۳۹۵

شابک: ۹۳۲۱۶

تعداد صفحات: ۳۶۸

قیمت: 23,000 تومان
27,000 تومان
روسازی راه (نسل جدید)