کلید واژه های آزمون اجرا

مدل: seri3

کلید واژه های آزمون اجرا

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

نوبت چاپ: چاپ چهارم

مولف: نیما ابراهیمی

ویرایشگر: گروه ویراستاران

صفحات: 196

قیمت: 130000 ریال

شابک: 940219

سال چاپ: 1395

قیمت: 13,000 تومان
13,000 تومان
کلید واژه های آزمون اجرا