مکانیک خاک و مهندسی پی (نسل جدید)

مدل: seri-nezam-khak

مکانیک خاک و مهندسی پی (نسل جدید)

نوبت چاپ: چاپ سیزدهم

مولف: حسین فراهانی

ویرایشگر: مهدی اژدر نژاد

صفحات: 216

قیمت: 220000 ریال

شابک: 930231

سال چاپ: 1395

قیمت: 22,000 تومان
22,000 تومان
مکانیک خاک و مهندسی پی (نسل جدید)