سازه های بتنی (نسل جدید)

مدل: seri-nezam-beton

سازه های بتنی (نسل جدید)

نوبت چاپ: چاپ اول

            مولف: ندا بزرگی

ویرایشگر: گروه ویراستاران
صفحات: 376
شابک: 93212
سال چاپ: 1395
قیمت: 36,000 تومان
36,000 تومان
سازه های بتنی (نسل جدید)