طرح و اجرای ساختمان های فولادی (ویژۀ آزمون نظارت)

مدل: seri-foolad-nezarat

طرح و اجرای ساختمان های فولادی (ویژۀ آزمون نظارت)

نوبت چاپ: چاپ اول

مولف: زهرا آهنگر

ویرایشگر: گروه ویراستاران

صفحات: 252

قیمت: 250000

شابک: 950210

سال چاپ: 1395

قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
طرح و اجرای ساختمان های فولادی (ویژۀ آزمون نظارت)