بانک سوالات آزمون نظارت (نسل جدید)

مدل: seri-bank soal2

بانک سوالات آزمون نظارت (نسل جدید)

نوبت چاپ: چاپ شانزدهم

مولف: نیما ابراهیمی , امیر رضایی صامتی

ویرایشگر: گروه ویراستاران

صفحات: 240

قیمت: 310000 ریال

شابک: 93210

سال چاپ: 1395

قیمت: 31,000 تومان
31,000 تومان
بانک سوالات آزمون نظارت (نسل جدید)