فیلم آموزش اندرکنش خاک و سازه در OpenSees با استفاده از فنرهای وینکلر

مدل: S7-4

فیلم آموزش اندرکنش خاک و سازه در OpenSees با استفاده از فنرهای وینکلر

مدرس: مهندس برخورداری

مدت زمان فیلم:  46 دقیقه

به همراه جزوه و فایل های کد برنامه

تهیه شده در بهار 96 با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مطالب مرتبط:

مقاله ضمیمه شده

قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
فیلم آموزش اندرکنش خاک و سازه در OpenSees با استفاده از فنرهای وینکلر