فیلم آموزش اندرکنش خاک و سازه در OpenSees با استفاده از فنرهای وینکلر

مدل: S7-4

فیلم آموزش اندرکنش خاک و سازه در OpenSees با استفاده از فنرهای وینکلر

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدرس: مهندس برخورداری

مدت زمان فیلم: ۴۶ دقیقه

به همراه جزوه و فایل‌های کد برنامه

تهیه شده در بهار ۹۶ با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مطالب مرتبط:

مقاله ضمیمه شده

قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
فیلم آموزش اندرکنش خاک و سازه در OpenSees با استفاده از فنرهای وینکلر