فیلم آمادگی آزمون ورود به حرفه (مبحث چهارم)

مدل: S36-3

فیلم آمادگی آزمون ورود به حرفه (مبحث چهارم)

قابل استفاده برای شرکت کنندگان در آزمون:

  • معماری:نظارت - طراحی و اجرا
  • عمران:اجرا

مدرس: مهندس مهدی بیات

تهیه شده در زمستان 95

مدت زمان فیلم 90 دقیقه

شیوه ارسال: پستی یا دانلودی

مطالب مرتبط:

قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
فیلم آمادگی آزمون ورود به حرفه (مبحث چهارم)