فیلم مباحث نظارت عمران کد 2 (شامل مباحث ۵ و۶ و ۷ و ۸ و۱۱ و ۱۲ و استاندارد ۲۸۰۰)

مدل: S36-2

فیلم مباحث نظارت عمران کد 2 (شامل مباحث ۵ و۶ و ۷ و ۸ و۱۱ و ۱۲ و استاندارد ۲۸۰۰)

مدت زمان فیلم: 20 ساعت

تاریخ تولید: زمستان 95

مدرس: دکتر بحیرایی

شیوه ارسال: پستی یا دانلودی

مطالب مرتبط:

برای مشاهده نمونه فیلم میتوانید به این صفحه مراجعه بفرمایید 

دانلود فیلم جلسه اول دوره 

قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
فیلم مباحث نظارت عمران کد 2 (شامل مباحث ۵ و۶ و ۷ و ۸ و۱۱ و ۱۲ و استاندارد ۲۸۰۰)