فیلم آموزشی ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها به روش IDA و بر مبنای دستورالعمل FEMA P695 با نرم افزار OpenSees

مدل: S24-6

فیلم آموزشی ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها به روش IDA و بر مبنای دستورالعمل FEMA P695 با نرم افزار OpenSees

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
  • مدرس: دکتر سید علیرضا جلالی
  • تاریخ تهیه فیلم: تابستان 96
  • زمان فیلم: 14 ساعت و 36 دقیقه
  • شیوه ضبط از مانیتور
  • شیوه ارسال: دانلودی یا پستی
  • حجم: حدودا 2 گیگا بایت به همراه فايل هاي Tcl مربوطه
قیمت: 320,000 تومان
224,000 تومان
فیلم آموزشی ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها به روش IDA و بر مبنای دستورالعمل FEMA P695 با نرم افزار OpenSees