فیلم دوره تحلیل سازه

مدل: S22-4

فیلم دوره تحلیل سازه

مدرس: مصطفی دوگوهرانی (مدیر دپارتمان آزمون موسسه 808)

شیوه تهیه:   پستی یا دانلودی

برای دریافت اطلاعات بیشتر و نمونه فیلم این مجموعه به این صفحه مراجعه بفرمایید:

 دانلود فیلم جلسه اول رایگان 

قیمت: 360,000 تومان
360,000 تومان
فیلم دوره تحلیل سازه