پکیج آموزشی Rhino

مدل: rhino

پکیج آموزشی Rhino

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

نام مدرس: مهندس مهدی رازانی

مرجع تولید کننده: گروه مهندسی فاز ۲

مخاطبین: مهندسین و دانشجویان معماری و عمران

زبان: فارسی

طول دوره: ۲۰ ساعت

نوع دیسک: DVD 4GB

تعداد دیسک: ۱

قیمت: 180,000 تومان
180,000 تومان
پکیج آموزشی Rhino