آموزش تخصصی و کامل فامیلی و مس در Revit,S

مدل: Revit,S

آموزش تخصصی و کامل فامیلی و مس در Revit,S

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

امروزه بسیار از کاربران نرم افزار Revit مشکل عمده شان در استفاده از Family  وMass  نرم افزار Revit می باشد. محیط های Family  وMass  در Revit به حدی دارای اهمیت می باشد که اگر رویت کاری با این محیط های آشنایی کامل نداشته باشید نمی تواند از حداکثر قدرت نرم افزار Revit استفاده کند

قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
آموزش تخصصی و کامل فامیلی و مس در Revit,S