پکیج آموزشی Post Production

مدل: Post Production

پکیج آموزشی Post Production

نام مدرسمهندس عارف رضوی
مرجع تولید کنندهگروه مهندسی فاز2
مخاطبینمهندسین و دانشجویان معماری و عمران
زبانفارسی
طول دوره20 ساعت
نوع دیسکDVD 4GB
تعداد دیسک4

 

قیمت: 280,000 تومان
280,000 تومان
پکیج آموزشی Post Production