طراحی معماری(آموزش روند طراحی به روش پازل و تشریح و طراحی سوالات آزمونهای نظام مهندسی)

مدل: noavar-memari tarahi

طراحی معماری(آموزش روند طراحی به روش پازل و تشریح و طراحی سوالات آزمونهای نظام مهندسی)

ویژگی های این کتاب:
الزامات و قوانین مرتبط بر آزمون طراحی به صورت چکیده و تصویری
آموزش روند طراحی بصورت گام به گام از ترسیم سوال تا ترسیم پلان با استفاده از پازل
معیارهای اساسی در تصحیح پاسخ های آزمون طراحی به همراه تحلیل تمرین دانشجویان
پاسخ تشریحی و گام به گام سوالات دوره های گذشته به همراه محاسبات رمپ و درز انقطاع و ...
ارائه چک لیست طراحی و ترسیم به همراه شابلون های قابل استفاده در آزمون طراحی
ارائه نمونه های تایید شده مشابه با سوالات آزمون طراحی

قیمت: 13,000 تومان
13,000 تومان
طراحی معماری(آموزش روند طراحی به روش پازل و تشریح و طراحی سوالات آزمونهای نظام مهندسی)