مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان (ویژه آزمون نظام مهندسی)

مدل: noavar-masaele mechaniki va barghi

مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان (ویژه آزمون نظام مهندسی)

نام کتاب : مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان (ویژه آزمون نظام مهندسی )

عمران اجرا،معماری نظارت،معماری اجرا
مولف کتاب : محمد عظیمی آقداش
ناشر : نوآور

قیمت: 17,000 تومان
17,000 تومان
نا موجود
مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان (ویژه آزمون نظام مهندسی)