گودبرداری و سازه های نگهبان(ویژه آزمونهای نظام مهندسی)

مدل: noavar-godbardari

گودبرداری و سازه های نگهبان(ویژه آزمونهای نظام مهندسی)

گود برداری و سازه های نگهبان-ویژه آزمونهای نظام مهندسی

نام مولف: حمید رضا اشرفی

ناشر: انتشارات نو آور

تعدادصفحات:272

سال چاپ:1393

قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
نا موجود
گودبرداری و سازه های نگهبان(ویژه آزمونهای نظام مهندسی)