مقررات ملی ساختمان- مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)

مدل: mabhase13

مقررات ملی ساختمان- مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)

ناشر: انتشارات توسعه ایران
نویسنده: دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان
طبقه بندی :نظام مهندسی
نوبت چاپ: سیزدهم
تاریخ چاپ: ۱۳۹۴
شابک: 9789647588386
قطع کتاب :خشتی
تعداد صفحات :۱۶۱
زبان کتاب: فارسی

قیمت: 7,000 تومان
10,000 تومان
مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)