مقررات ملی ساختمان- مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)

مدل: mabhase13

مقررات ملی ساختمان- مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)

ناشر: انتشارات توسعه ایران
نویسنده: دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان
طبقه‌بندی: نظام مهندسی
نوبت چاپ: سیزدهم
تاریخ چاپ: ۱۳۹۴
شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۵۸۸۳۸۶
قطع کتاب: خشتی
تعداد صفحات: ۱۶۱
زبان کتاب: فارسی

قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)