پکیج فیلم آموزش نحوه مقاله نویسی ISI همراه با آخرین نسخه نرم افزار ENDNote

مدل: 
S-6

پکیج فیلم آموزش نحوه مقاله نویسی ISI همراه با آخرین نسخه نرم افزار ENDNote

این مجموعه شامل زیر مجموعه های زیر میباشد:

انتخاب هر یک از زیرمجموعه ها به صورت انتخابی بوده و در سبد خرید میتوانید کم یا زیاد بفرمایید:

فیلم آموزشی از پژوهش تا مقاله (روش هاي مربوط به پژوهش و تحقیق)

 *مدرس: فاطمه قارونی

  • کارشناس ارشد معماری ، پذیرفته شده بدون کنکور دکترا، دانشگاه هنر اصفهان

فیلم آموزش نحوه مقاله نویسی ISI همراه با آخرین نسخه نرم افزار ENDNote

مدرس دوره: امین جهانپور

  •  دانشجوی دکتری آب ، دانشگاه واترلو کانادا
قیمت: 250,000 تومان
250,000 تومان
ISI