پکیج فیلم تفسیر آئین نامه 2800

مدل: 
S28

پکیج فیلم تفسیر آئین نامه 2800

  توجه: علاوه بر خرید پکیج به صورت کامل، میتوانید هر یک از زیرمجموعه‌ها را  به صورت مجزا انتخاب و در سبد خریدتان قرار دهید.

توجه: همچنین، میتوانید با کلیک بر روی هر زیر‌مجموعه از محتویات درون هر یک اطلاعات تکمیلی را دریافت نمایید.

 

این مجموعه شامل زیر مجموعه های زیر میباشد:

- پکیج DVD تفسیر ویرایش چهارم استاندارد 2800 به همراه PDF کتاب و جزوات تکمیلی  2800 - دکتر سروقد مقدم - دکتر فاروقی
- تفسیر آئین نامه 2800 - دکتر حسین زاده
- تفسیر آئین نامه 2800 - مهندس منتظری
- کارگاه آموزشی راهنمای تعیین  ضریب نامعینی سازه مطابق استاندارد 2800 ویرایش چهارم - دکتر حسین زاده

 

قیمت: 110,000 تومان
110,000 تومان
پکیج فیلم تفسیر آئین نامه 2800