پکیج فیلم آموزش کنترل ارتعاشات سازه شامل طراحی میراگر ها و جداساز ها با SAP

مدل: 
s18

پکیج فیلم آموزش کنترل ارتعاشات سازه شامل طراحی میراگر ها و جداساز ها با SAP

 ❗️ توجه: علاوه بر خرید پکیج به صورت کامل، میتوانید هر یک از زیرمجموعه‌ها را  به صورت مجزا انتخاب و در سبد خریدتان قرار دهید.

❗️ توجه: همچنین، میتوانید با کلیک بر روی هر زیر‌مجموعه از محتویات درون هر یک اطلاعات تکمیلی را دریافت نمایید.

 

به همراه طراحی میراگر با MATLAB این مجموعه شامل زیر مجموعه های زیر می‌ب‍اشد:

- پکیج فیلم آموزش کنترل ارتعاشات (طراحی میراگر و جداساز در SAP)
- فیلم آموزشی کاربرد نرم افزار متلب در سازه + طراحی میراگر ها در Matlab
- کاربرد Matlab در دینامیک سازه ها
- مجموعه فیلم و اطلاعات آموزش کنترل های فعال و غیر فعال (جداساز و میراگر)

-آموزش کنترل فعال سازه با رویکرد فازی با میراگر (ATMD)

.

قیمت: 531,000 تومان
531,000 تومان
پکیج فیلم آموزش کنترل ارتعاشات سازه شامل طراحی میراگر ها و جداساز ها با SAP به همراه طراحی میراگر با MATLAB