آموزش دیزاین بیلدر Design Builder

مدل: Iranbim- Design Builder

آموزش دیزاین بیلدر Design Builder

نام محصول: آموزش دیزاین بیلدر Design Builder
نوع محصول: فیزیکی
زمان: 7:10:50
محتوا: شامل 36 فایل آموزشی
فرمت: .mp4
مدرس: امیرحسین جان زاده
مخاطب: مهندسان معماری، عمران و شهرسازی – پیمانکاران و مدیران پروژه – دانشجویان

قیمت: 215,000 تومان
215,000 تومان
آموزش دیزاین بیلدر Design Builder