آموزش کاربردی و تخصصی Revit Architecture

مدل: Iran-bim-Revit Architecture pro

آموزش کاربردی و تخصصی Revit Architecture

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدرس: قاسم آریانی

مدت زمان آموزش: ۸۰ ساعت

تعداد کلیپ: ۲۷۰ کلیپ

نحوه ارسال: پستی

قیمت: 400,000 تومان
400,000 تومان
آموزش کاربردی و تخصصی Revit Architecture