ضوابط شهرداری (از پکیج جامع گروه آموزشی حلما)

مدل: helma

ضوابط شهرداری (از پکیج جامع گروه آموزشی حلما)

 ضوابط شهرداری  (بخشی از پکیج جامع گروه آموزشی حلما)

پکیج جامع شامل موارد زیر می باشد،در صورت تهیه پیکج به صورت یکجا می توانید از 50% تخفیف ویژه بهره مند شوید و یا هر یک از موضوعات زیر را به  صورت مجزا تهیه فرمایید: 

-اصول طراحی نما
-مکس،وی ری،فتوشاپ
-فازدومعماری
-ضوابط شهرداری
-درک رفتار در معماری داخلی،رنگشناسی
-آموزش 0تا 100 اجرای ساختمان

قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
 ضوابط شهرداری قیمت این بخش از پکیج H1