فوت و فن excel برای مهندس عمران

مدل: Excel-Omran

فوت و فن excel برای مهندس عمران

آموزش کاربردی و تجربی نرم افزار اکسل در رشته عمران.

مدرس:مهندس امید رجائی با ۱۳ سال سابقه کاری در کارگاه‌های عمرانی

قیمت: 89,000 تومان
89,000 تومان
فوت و فن excel برای مهندس عمران