کتاب روش های المان محدود ایزوژئومتری سلسله مراتبی تطبیقی

مدل: elemanmahdood

کتاب روش های المان محدود ایزوژئومتری سلسله مراتبی تطبیقی

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

ناشر:الگوی دانش بنیان
نویسنده: Anh-Vu-Vuong
مترجم: عباس مهدی زاده لیما
نوبت چاپ: اول 

سال چاپ: ۱۳۹۷

لینک معرفی کتاب

قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
کتاب روش های المان محدود ایزوژئومتری سلسله مراتبی تطبیقی