کتاب جزئیات اجرایی ساختمان ویژه آزمون های نظام مهندسی

X
عید سعید فطر مبارک
20% شارژ هدیه + ارسال رایگان
توضیحات بیشتر
مدل: ejra-detail

کتاب جزئیات اجرایی ساختمان ویژه آزمون های نظام مهندسی

نویسنده/ مترجممهدی دریانی
ناشرنوآور
تعداد صفحات۲۴۰
سال چاپ1395
نوبت چاپچهارم-ویرایش دوم
شابک۹۷۸۶۰۰۱۶۸۱۲۳۳
سی‌دیندارد
قیمت: 18,000 تومان
18,000 تومان
نویسنده/ مترجم	مهدی دریانی ناشر	نوآور تعداد صفحات	۲۴۰ سال چاپ	۱۳۹۴ نوبت چاپ	سوم شابک	۹۷۸۶۰۰۱۶۸۱۲۳۳ سی‌دی	ندارد